Diensten

 

Applicatiebeheer voor het Sociaal Domein
–          Applicatiebeheer Suite4SociaalDomein

–          Applicatiebeheer Suite4Regie
–          Berichtenverkeer WMO & Jeugdzorg
–          Applicatiebeheer Sociale Zaken/afdelingen WMO (Sociaal Domein)
–         Onderhoud documenten MDU
–          Managementinformatie rapportages met behulp van Cognos 11
–          Plaatsen Patches/ Nieuwe versies Suite4SociaalDomein
–          Gebruikersondersteuning